Құрылыс ерітінділері

Біз әртүрлі маркалы цементті-құм ерітінділерін өндіреміз:

 (М50; М75; М100; М150; М200)

Ерітінділердің қолданылу саласы

Қалау және сылау жұмыстарын жүргізу үшін, сонымен қатар едендерді цементпен құйған кезде пайдаланылады.

Өндіріс жылдың жазғы және қысқы мезгілдерінде жүзеге асырылады.

-250С-қа дейінгі сыртқы ауа температурасы кезінде жұмыстар жүргізу мүмкіндігін беретін, мұздануға қарсы қоспаны енгізе отырып, теріс температуралар кезінде ыстық ерітінді (+200С-тан +350С-қа дейін) шығарылады.

Сыртқы ауаның оң температуралары кезінде құрылыс ерітіндісін аса тиімді пайдалану мүмкіндігін беретін, ерітінділер үшін арнайы әзірленген қоспалар енгізіледі (4 жұмыс сағатына дейін).